Standartizētas metodikas

Baltic Employer Branding Index
Sindicēts darba devēju tēla pētījums Baltijas valstīs
StreetEYE
Ekonomiski aktīvo iedzīvotāju aptaujas
emOs
Emocionālo reakciju mērījumi
AdWise
Reklāmas un mārketinga komunikācijas efektivitātes novērtēšana
AdHitRatio
Kvalitatīva pieeja reklāmu testiem
Brand Commitment
Patērētāju – zīmolu attiecību izpēte
BrandMind
Zīmolu pazīstamības, tēla un pozicionējuma izpēte
Human Resource Analysis
Darbinieku lojalitātes un apmierinātības mērījumi
SegmentValue
Daudzpakāpju tirgus segmentācijas metodika
Customer Satisfaction Index
Klientu un patērētāju apmierinātības noteikšana
Cre8tive Minds
Kvalitatīva metode radošiem risinājumiem