Specializēti risinājumi

 • Lietošanas un attieksmju pētījumi
 • Tirgus segmentācijas analīze
 • Zīmola tēla pētījumi
 • Darbinieku apmierinātības pētījumi
 • Sabiedriskās domas aptaujas
 • Sindicētie un omnibusa pētījumi
 • Interneta paneļpētījumi
 • Sekundāro datu analīze
 • Kabineta pētījumi
 • Sektoranalīze
 • Mārketinga informācijas sistēmu audits

Omnibuss

Jautājumi Rezultāti Jautājumi Rezultāti
Janvāris 09.01. 05.02. Jūlijs 02.07. 31.07.
Februāris 05.02. 06.03. Augusts 06.08. 04.09.
Marts 05.03. 07.04. Septembris 03.09. 03.10.
Aprīlis 02.04. 02.05. Oktobris 01.10. 30.10.
Maijs 07.05. 05.06. Novembris 29.10. 28.11.
Jūnijs 04.06. 04.07. Decembris 26.11. 29.12.

Kvantitatīvās metodes

Tiešās intervijas (F2F - face to face), telefonintervijas (CATI - computer assisted telephone interviews), intervijas internetā (CAWI - computer assisted web interviews)

Kvalitatīvās metodes

Fokusa grupu diskusijas (FGD - focus group discussions), padziļinātās intervijas (IDI - in-depth interviews), ekspertu diskusijas, iekļautā novērošana

Novērojumi un testi

Slēptais pircējs (mystery shopping), apmeklētāju un transporta plūsmu reģistrācija, produktu un iepakojumu testi, reklāmas konceptu pārbaude, interneta lapu lietojamības testi